Ιούλιος 2009 Βιομηχανία Ειδήσεων

Το μπάσο pro-fizz υποστηρίζει τη διατήρηση των ψαριών Celebration, Fla.-Bass και Team Marine USA LLC έχουν κυκλοφορήσει το εργαλείο Bass Pro-Fizz FZ-1, το οποίο χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση του αέρα […]

Podcast τένις: Εργασία με έναν ψυχικό εκπαιδευτή για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης

Βελτίωση της εμπιστοσύνης με την ψυχική κατάρτιση Στο podcast της ψυχολογίας τένις αυτής της εβδομάδας, το πνευματικό παιχνίδι του εμπειρογνώμονα του τένις, ο Δρ Patrick Cohn απαντά: Μια ανησυχία από […]