Ένα νέο ρεκόρ Long Trail

Pro Triathlete Alyssa Godesky απλά κατέστρεψε το ρεκόρ του Nikki Kimball. Στις ώρες πριν από την αυγή της 31ης Ιουλίου, ο Pro Triathlete Alyssa Godesky, 33 ετών, έμεινε πίσω σε […]